Ověřila jsem obecné rady, čím krmit vodní ptáky. Jak se k přikrmování staví různá města?

Při svých výletech za ptáky často pozoruji, jak se lidé v zimním období snaží přilepšit ptákům u vody nějakou mlsůtkou. Čím je však krmí nejčastěji? Rohlíky! Pečivo samo o sobě ptákům neškodí. Ale stejně jako pro lidi, i pro ptáky jsou to pouze prázdné kalorie. Minerály a další živiny potřebné pro zachování dobré kondice v takové potravě chybí.

Krmení vodních ptáků
Z krmení vodních ptáků pečivem se snadno může stát krmení holubů

Mnohé z měst se v posledních letech snaží dělat osvětu a informují své obyvatele, které krmení je vhodné a které ne. Taktéž články v časopisech a na internetu se radami jen hemží. Některé verze jsou povedenější, v jiných případech mám pocit, že autoři vůbec nevědí, o čem píší.

Nabízená potrava by měla odpovídat domu, čím se zvířata živí v přírodě. Labutě jsou býložravci a konzumují převážně vodní rostliny. Kachny patří mezi všežravce a kromě vodních rostlin, kořínků a semen loví rybičky, vodní plže a bezobratlé a nepohrdnou ani mršinami.

Nejčastěji doporučované krmení pro vodní ptáky:

 • hlávkový salát
 • mražená zelenina (hrášek, kukuřice)
 • odřezky ze zeleniny
 • granule pro vrubozobé ptáky
 • vařené brambory
 • vařená rýže
 • obiloviny, vločky
 • naklíčená semínka

Až na jedinou výjimku jsem nikdy neviděla, že by se naši spoluobčané těmito instrukcemi řídili. Fungují vůbec v praxi dobře míněné rady redaktorů a úředníků státní správy? Budou zvířata ochotna takovéto jídlo konzumovat? Rozhodla jsem se to vyzkoušet několika praktickými pokusy přímo v terénu u vody.

Pro pokusy jsem si vybrala vhodná místa v Podkrkonoší poblíž našeho domova. Jediní strávníci na našich rybníčcích a řekách byly kachny divoké. Labutě se u nás v podhůří běžně nevyskytují, proto jsem pro pokus o jejich nakrmení využila výletu na jižní Moravu. Ostatní druhy vodních ptáků jsou plaché a o přikrmování (zatím) nestojí.

Kachny, holubi, hlávkový salát a rozmrazená kukuřice

První pokus proběhl ve Vrchlabí u rybníčka v zámeckém parku. Koupila jsem hlávkový salát a zmrazenou kukuřici. Na břeh i do vody jsem nasypala natrhané salátové listy. Kachny si toho sice všimly, ale nijak je to nezaujalo. Možná jsem jen měla salát natrhat na menší kousky a výsledek by byl lepší.

Kachny si salátu nevšímají
Kachny si listů salátu nevšímají

Rozmrazená kukuřice se ve vodě potopila a kachny ji ignorovaly. Rybníček je zřejmě hlubší, než se na první pohled zdá. Březňačky se nedokáží potopit tak hluboko, aby dosáhly zobákem až na dno. Část rozsypaná na břehu je evidentně zaujala. Jenže daleko rychlejší akci provedli holubi. V mžiku se slétli okolo mě a do půl minuty byla veškerá kukuřice pryč. Ani jsem nestihla zavřít krabičku. Kachnám nedali nejmenší šanci.

Holubi se vrhli na kukuřici, ještě než ji stihly kachny objevit
Holubi se vrhli na kukuřici, ještě než ji kachny stihly objevit

Potom se celé hejnko přesunulo vedle, kde byla ještě před mým příchodem rozsypaná krupice. Netuším, jestli byla určená pro kachny nebo pro holuby. Kachny struktura a velikost tohoto krmení vůbec nelákala, zato holubi hodovali.

Holubi požírající rozsypanou krupici
Holubi požírající rozsypanou krupici

Kachny, hlávkový salát a rozmrazená kukuřice podruhé

Druhý pokus proběhl v Trutnově u řeky Úpy. Znovu jsem použila rozmrazenou kukuřici a salátové listy. Ty jsem tentokrát nakrájela na menší proužky. Směs jsem hodila na břeh Úpy poblíž hejna divokých kachen. Kachny se o žluté kousky zajímaly. Ale ne natolik, aby pro ně vážily náročné kroky až na břeh. Zkoumaly jen ty nejbližší k vodě. O ochutnávku se ani nepokusily. Salátu si nevšímaly vůbec.

Pokus o krmení kachen kukuřicí
Neúspěšný pokus o krmení kachen kukuřicí

Trutnov měl oproti Vrchlabí jednu podstatnou výhodu. Krmení pozorovalo několik holubů a vůči kukuřici byli úplně neteční. I když i na tato místa chodí Trutnované krmit kačeny pečivem, holubi tento snadný zdroj jídla ještě neobjevili.

Trutnovští holubi se ještě nenaučili krást krmení určené pro kachny
Trutnovští holubi se ještě nenaučili krást krmení určené pro kachny

Kachny a granule pro vrubozobé ptáky

Po předchozích neúspěších bylo na čase vyzkoušet jiný typ krmení. Začala jsem shánět granule pro vrubozobé ptáky, které doporučuje tolik informačních zdrojů. Obešla jsem neúspěšně několik okolních krámků s vybavením pro domácí mazlíčky. Odkazovali mě na prodejny krmiv pro hospodářská zvířata. V nich jsou tyto granule opravdu k sehnání. A dostanete jich tu rovnou minimálně 20 kg! Složením je to většinou drcená směs obilovin s rybí moučkou a prodává se v práškové i granulované formě. Jestli vám doma nezplesniví, vystačí vám minimálně na deset let.

V roce 2019 se na internetu granule určené k přikrmování vrubozobých nabízely na jediném e-shopu. Dovážejí se bohužel až z Velké Británie. Udávané složení se mi docela zamlouvalo: směs obilovin, hrách, rýže, lněné semínko, sója, rybí maso, sójový olej a vitamíny. Jedno balení jsem na zkoušku objednala.

Granule pro vrubozobé ptáky
Takto vypadají granule pro vrubozobé ptáky

Kuličky jsou vysušené a plavou na vodě. Dají se nasypat na hladinu rybníků nebo do blízkosti břehu řeky, kde voda proudí jen pomalu. Tady je holubi nemají šanci sezobnout.

Kachnám granule zachutnaly hned, jak je objevily. Jako nejvhodnější náhražka rohlíků zvítězily v tomto testu na plné čáře.

Kačer se o granule zajímá
Kačer pojídá granule pro vodní ptáky

V roce 2020 se dostupnost nabízených granulí podstatně zlepšila. Nabízí je už několik různých e-shopů. Pokud se budeme na tento sortiment častěji ptát v našich zverimexech, jistě se brzy objeví i tam.

V průběhu léta po zakoupení granulí se ukázala jedna možná komplikace se skladováním. Na okně se nám začali objevovat malí černí broučkové. Nejdřív jsem myslela, že se sem šíří z venku otevřeným oknem a nakážou najít cestu zpátky. Jejich množství se však už po krátké době dalo nazvat nadměrné. Vyfotila sejm je a nechala určit odborníky. Měli jsme doma červotoče spižního. Na internetu se o něm píše, že nejsnáze proniká do domácnosti s granulemi pro domácí mazlíčky. A takto se to stalo i v našem případě. Při kontrole zásob granulí byly tyto totálně prožrané. Krmení jsem odstěhovali ven a první podzimní mrazíky červotoče zahubily.

Kachny a vařená rýže

Spolu s rýží jsme testovali brambory, pšenici a granule pro vrubozobé ptáky. Rýži jsem uvařila ve vodě bez soli do měkka.

Ptáci se nejdřív vrhli na granule. Zpočátku to vypadalo, že o nic jiného nebudou mít zájem. Rýži jsme nasypali na tenký led u břehu. Teprve až zmizela většina granulí z vodní hladiny, objevilo několik kachen poživatelnost nového krmení. Rýže jim zachutnala a začali ji rychle luxovat z povrchu ledu.

Přikrmování kachen rýží
Přikrmování kachen rýží. Mezi zrnky rýže na ledu jsou i granule pro vrubozobé

Kachny a namočené obilí

Většina zdrojů doporučuje jako vhodné krmení pro kachny naklíčené obilí. Bohužel v současné době se běžně prodávané obiloviny nedají naklíčit. Použitou pšenici jsem tady alespoň přes noc namočila do studené vody.

Přikrmování kachen namočenou pšenicí
Přikrmování kachen namočenou pšenicí. Zrní na tenkém ledu nepadá pod hladinu

Kachny pšenici na ledě neobjevily hned. Byla pro ně pravděpodobně stejně jako rýže dosud neznámou potravou. Jakmile některé z hejna odhalily její poživatelnost, zkonzumovaly ji během chvilky.

Kachny, nastrouhaná mrkev a vařené brambory

Pro čtvrté testování žravosti našich kachen jsem zvolila nastrouhanou syrovou mrkev a vařené brambory. Pokus proběh opět ve Vrchlabí na rybníčku v zámeckém parku. Tentokrát se vše obešlo bez přítomnosti holubů.

Mrkev jsem nasypala nejdřív na břeh. Ptáci se ke mně ihned slétli. Ale odmítali se z vody přesunout na břeh. Asi nebyli ideálně hladoví.

Mrkev jsem tedy sebrala ze země a hodila do hejnka březňaček. Nudliček mrkve si se zájmem všímaly, ale za klesající potravou se potopit odmítaly.

Vyšla jsem jim vstříc ještě víc. Další část zeleniny jsem opatrně naházela na led, aby byla pro ně z vody dosažitelná. I tady k mrkvi zvědavě připlavaly. Ale v oranžových proužcích nepoznaly nic, co by bylo vhodné k jídlu.

Přikrmování vodních ptáků
Kachna zkoumá nastrouhanou mrkev, ale nepozná, že je k jídlu

I vařené kousky brambor jsem nejprve nasypala jsem na břeh. Stejně jako u mrkve se tato krmě nejprve nesetkala s žádnou odezvou.

Vyzkoušela jsem tedy, co udělá, když hodím brambory mezi kachny. Čím větší kousky jsem použila, tím dříve se potopily na dno. Některé menší ale stihli ptáci zachytit a spolknout. Jsem tedy na dobré cestě.

Varianta umístit kousíčky brambor na led se nezadařila. Byl zatím tak tenký, že i ty nejmenší brambůrky se propadly do vody.

Po nějaké době jedna kachní samice vylezla na břeh a začala prozkoumávat zbytky, které mi v trávě ještě zůstaly. Mrkev nevšímavě obešla, zato brambory jí zaujaly. Několik kusů lačně zhltla. I moji prarodiče kdysi krmili domácí kachny nastrouhanými vařenými brambory. A jak vidno, chutnají i kachnám divokým.

Přikrmování vodních ptáků
Vařené brambory některým kachnám chutnají

Labutě, nutrie, mrkev a hlávkový salát

Labutě se nás v podhůří nevyskytují, proto jsem využila vánoční návštěvy jižní Moravy. Ve Znojmě na řece Dyji je místo, kam jsem s mým dědou chodila krmit labutě už jako malá holka. Tenkrát jsme je krmili jako všichni ostatní rohlíky. Pro další pokus jsem si tentokrát připravila strouhanou mrkev a krájená salátová srdíčka. Raději bych otestovala klasický volně rostlý hlávkový salát, ale ten zrovna v obchodech nebyl k dispozici.

Připravené krmení jsem vysypala z misky na břeh co nejblíž k vodě. Jen část se dostala přímo na vodní hladinu. Labutě si plovoucího salátu všimly hned a začaly ho pojídat. Strouhaná mrkev mezitím pozvolna padala na dno. Začaly si jí všímat až poté, co posbíraly všechen dostupný salát. Díky dlouhému krku pravděpodobně část mrkve vylovily a sezobly. S jistotou to ale potvrdit nedokážu. Příště bych raději vyzkoušela nakrájet labutím mrkvovou nať.

Přikrmování labutí salátem
Přikrmování labutí salátem bylo úspěšné

Nasypat většinu krmení na okraj břehu byla v tomto místě chyba. Na tuto lokalitu se nechodí krmit jen labutě a divoké kachny, ale i rodinka nutrií. Teritoria si rozdělily tak, že co dopadne na břeh, patří nutriím. Co je ve vodě, zbyde na ptáky. Labutě na nutrie intenzivně syčí, pokud se přiblíží příliš blízko k vodě.

U řeky varuje informační cedule, aby lidé nekrmily ptáky pečivem a že krmení nutrií jako invazního druhu je zakázané. Do nabídnuté strouhané mrkve se nutrie pustila okamžitě. Pokusila jsem se ji odehnat. Nesla to velice nelibě. Cenila zuby, ale nepokousala mě. Snažila jsem se jídlo pro labutě odmést rukavicí do vody. Ale nepodařilo se úplně. Kousky byly malé a terén členitý. Nutrie se po chvíli vrátila pokračovala v konzumaci. Takže jsem svojí troškou do mlýna taky přispěla k šíření těchto potvor. Příště už si dám na toto pozor.

Nutrie žere krmení labutím
Nutrie žere krmení labutím

Místní nutrie jsou přes zákaz na krmení od lidí zvyklé. Začínají být dotěrné, přijdou až těsně k člověku a pletou se mu pod nohy. Hypnotizují pohledem a prosebně cení své ohromné přední zuby. Hozený rohlík popadnou a odběhnou s ním o kousek dál, kde ho v klidu zkonzumují. Mezi sebou se nijak neperou, vědí, že za chvíli přiletí další rohlík. Lidé se tu vystřídá během dne hodně, takže nouzí rozhodně netrpí.

Nutrie požírající pečivo
Nutrie požírající pečivo

Závěrečná doporučení

 • Čím krmit kachny? Granulemi pro vrubozobé ptáky nebo měkkými (vařenými, namočenými, naklíčenými) obilovinami.
 • Čím krmit labutě? Hlávkovým salátem.
 • Kachny ignorují zelené krmení i zeleninu. Pochutnat si na nich mohou husy a labutě.
 • Sypejte pouze takové množství potravy, jaké jsou ptáci schopni ihned zkonzumovat.
 • Používejte potravu, která plave na vodní hladině. Zabráníte tím přiživování nutrií, holubů a potkanů, znečišťování veřejného prostranství a kontaminaci krmení ptačím trusem.
 • Kachny jsou zvyklé na pravidelný přísun pečiva a na jinou potravu si je musíte nejdřív naučit.
 • Nedávejte ptákům potravu, která obsahuje sůl nebo koření.
 • Vyhněte se přikrmování ve stojatých vodách, kde se chcete v létě koupat. Zabráníte znečištění vody a zmenšíte pravděpodobnost výskytu cerkáriové dermatitidy.

Jak se ke krmení vodních ptáků staví česká a světová města?

Jsou města, kde se snaží nějakým způsobem občanům poradit, jak mají při přikrmování postupovat. Na webu najdeme instrukce pro občany například na stránkách městských úřadů v Českých Budějovicích a na Praze 7. Informace jsou však často velice obecné, bezhlavě kopírované z internetu a nevyzkoušené v konkrétním prostředí.

I ve světě existují návody, jak si užít radost z krmení a neškodit ptákům. Například v Londýně. Přesto se město snaží obyvatele od krmení zvířat odradit.

U nás v Trutnově najdeme na stezce okolo Úpy na několika místech instruktážní cedule. Určitě si je tady přečte víc lidí než na stránkách obcí. Jedinou nevýhodu mají v tom, že se místní kachny těmi instrukcemi neřídí a doporučovanou potravu ignorují.

Instrukce pro krmení ptáků v Trutnově
Instrukce pro krmení ptáků v Trutnově

Často se krmení vodního ptactva nedoporučuje. Pravděpodobně na základě vlastních zkušeností se ke krmení staví odmítavě Prostějov. Před negativními vlivy krmení varuje i New York a předkládá občanům řadu srozumitelných argumentů.

Instruktážní tabule Jičín
Instruktážní tabule v Jičíně doplněná o lidovou tvořivost

Magistrát Prahy nepřímo krmení zakazuje protiznečišťovací vyhláškou. Tak jako v Karlových Varech, i v naší metropoli prý za krmení na veřejných prostranstvích hrozí pokuta. V zahraničí se nesmí krmit například v Berlíně, ve Vídni se za tuto činnost udělují pokuty.

Komický případ se stal v severní Anglii. Na stránkách BBC najdeme článek, který obsahuje komentáře ke kontroverzní fotce umístěné na Facebook. Obrázek s textem neznámého autora nasdílela jedna maminka, která ho nafotila při krmení kachen se svým malým dítětem. Příspěvek získal během krátké doby neuvěřitelných 17 000 sdílení, než se ho autorka rozhodla díky velkému množství hejtů stáhnout.

Informační cedule u jezírka obsahovala žádost tohoto znění: „Přikrmovat nás chlebem je v pořádku! Všichni nás přestali krmit, protože se mylně domnívali, že chléb nám škodí. A teď někteří z nás bez vašeho chleba umíráme hlady. Ano, není to pro nás nejzdravější, ale pokud budeme mít úplně prázdné žaludky, zahyneme. Začněte nás prosím znovu krmit, obzvlášť v zimě!

Rozšiřující informace

Krmení labutí a kachen – Youtube, video Petra Dobrého s ukázkou krmení granulemi pro vrubozobé ptáky

Krmit kachny chlebem? Jasná otázka s nejasnou odpovědí – Článek Davida Říhy v magazínu Avifauna. Jeden z mála dalších lidí, který také provedl několik pokusů s různými druhy krmení.

Související příspěvky