Jak se naučit rozeznávat hlasy našich ptáků?

Pomocí našeho zraku spatříme pouhých 20 % ptáků. Zbývajících 80 % zaznamenáme sluchem. Pro dobrou znalost ptáků se rozeznávání jejich hlasů stává nezbytnou dovedností. Naučit se to dokáže každý. Pokud máte hudební sluch, zvládnete výuku rychleji. Vy s hudebním hluchem jako já to budete mít o něco těžší, ale snadno nedostatek vrozeného talentu doženete vyšším úsilím v terénu.

Impuls k tomu, abych se naučila rozeznávat ptáky i podle hlasu, přišel po přečtení článku o Zuzaně Navarové. Její maminka vyprávěla, že Zuzana často chodívala na jaře relaxovat do parku a poslouchala tam ptačí zpěv. Většinu hlasů dokázala i poznat. A ptáci se často objevují i v jejich písních. Tak jsem si řekla, že když to mohla umět ona, naučím se to taky. V tomto příspěvku vám představím možnosti, které vám mohou pomoci v začátcích.

Kdy ptáci zpívají?

Ptáci zpívají už od prvních slunečných lednových dní. Nejintenzivněji se ozývají v hnízdní době uprostřed jara. Pro každý druh je nejvyšší hlasová aktivita specifická a souvisí s načasováním hnízdění.

V polovině července všichni ptáci téměř úplně umlknou. Objevuje se to i v pranostikách: Svatá Anna umlká ptáky. Nebo také Svatá Anna zavírá ptákům zobáky.

S nástupem podzimu se malá část ptáků začíná znovu krátce ozývat. Poté nastává dlouhé období ticha, které skončí až s prodlužujícími se dny v dalším roce.

S nácvikem poznávání zpěvu začněte ideálně v předjaří. To zpívá jen omezené množství druhů. Jak postupně přilétají další navrátilci, je snadnější odlišit neznámý hlas od těch již naposlouchaných. Za jednu sezónu se zvládnete naučit i několik desítek zpěvů.

Typy ptačích hlasů

Z hlasových projevů ptáků nás nejčastěji upoutá zpěv na jaře. V tuto dobu si samečkové hlasitě obhajují svá teritoria a předvádí se před samičkami. Stejně jako se zpěváci předvádějí před svým publikem. Pokud jejich písničky znáte, nedá vám moc práce poznat, kdo to zpívá.

Ve skupinách se ptáci dorozumívají kontaktními hlasy. To jsou většinou krátké nevýrazné zvuky, které jako celek dokáží udělat docela kravál. Představte si takové hejno vrabců v křoví. Vžijte se do role učitele ve třídě, když si všech jeho třicet žáků jen tak potichu povídá. Kontaktní hlasy jsou si velmi podobné a tyto zvuky jsou na naučení nejtěžší.

Další typ ptačích hlasů je varování. Tímto typem hlasu se ptáci snaží upozornit ostatní na blížící se nebezpečí. Vzpomeňte se třeba na Krakonošovu sojku Práskačku.

Vítání ptačího zpěvu

První krůčky v rozpoznávání ptačích hlasů jsem udělala na Vítání ptačího zpěvu v roce 2004, kdy jsem se přistěhovala do Krkonoš. Při této akci se vydáte na procházku přírodou s ornitologem, který vás upozorňuje na zpívající ptáky v okolí. A ke každému přidá nějaký zajímavý komentář. Hlasy těch nejběžnějších a nejsnáze zapamatovatelných si určitě uchováte v paměti.

Tuto aktivitu u nás každoročně pořádají členové České společnosti ornitologické a Oblastní ornitologické sekce při správě KRNAP. Koná se vždy poslední sobotu v dubnu a první sobotu v květnu ve Vrchlabí. Podrobnější informace najdete s předstihem v kalendáři akcí KRNAP.

Pokud nejste z Krkonoš, spousta obdobných akcí probíhá začátkem května i na jiných místech v Česku. Podívejte se na stránky Vítání ptačího zpěvu na stránkách České společnosti ornitologické. Jistě najdete možnost, kam zajít i v okolí svého bydliště.

Hlas pro tento den – ptačí hlasy ze záznamů Pavla Pelce doplněné vyprávěním o ptácích

V dobách, kdy ještě nebylo možné najít na internetu téměř všechno, mě nejvíc posunulo v znalostech ptačích hlasů CD od Pavla Pelce Hlas pro tento den. V souboru devíti CD najdete hlasy několika desítek ptáků s komentáři o jejich životě. Pro mě byly nejdůležitější tipy, jak nejsnáze odlišit hlas vybraného zpěváka od ostatních.

Ideální podmínky pro učení jsou při řízení auta nebo doma při vaření. Jednou se mi stala krásná příhoda při přípravě nedělního oběda, kdy jsem si pouštěla právě jedno z těchto CD. Můj sameček se právě vracel domů. Před naším domem se vybavovali dva mlaďasové u auta. „Ty vole, já tady někde slyším sovu!“ „Jsi blbej? Kde by se tu vzala sova? Teď v poledne?!?“ A poznali ji naprosto správně.

Zkrácená verze těchto CD je volně k poslechu na stránkách Českého rozhlasu na odkazu Hlas pro tento den. U každého druhu najdete jedno i více audií s typickými hlasovými projevy a krátký komentář. Jako naprostý základ to postačí, ale cédéčkové verzi se to nevyrovná.

Hlas pro tento den - Puštík obecný
Hlas pro tento den – Puštík obecný

BirdNET – Aplikace pro určování ptačích hlasů v mobilu

Do terénu je pro začátečníky výborná mobilní aplikace BirdNET. Je to úplná novinka z roku 2020 a hned od začátku skvěle funguje. Do telefonu nahrajete zpívajícího ptáka a necháte aplikaci vyhodnotit, co slyšíte. Záznam hlasu vidíte přímo na displeji. Je potřeba mít k dispozici dostatek mobilních dat. Jeden odeslaný soubor s daty má velikost v řádu MB. Aby byl ptačí hlas vyhodnotitelný, nesmí foukat vítr, neměla by jezdit poblíž auta. Ani když soused právě pracuje s motorovou pilou, nebudou výsledky nejlepší.

Pro ilustraci uvedu několik příkladů, jak vše funguje. První zobrazuje záznam zpěvu sýkory koňadry. Každý sameček umí až deset různých variant zpěvu. Mají tu společnou vlastnost, že se jedná o jednoduché pravidelně se opakující melodie.

Sýkora koňadra spektrogram
Porovnání spektrogramů dvou variant zpěvu sýkory koňadry

Další příklad ukazuje rozdíly zpěvu dvou ptáků, které rozliší až zkušenější ucho. Vybrala jsem pěnici černohlavou a slavíkovou. I tady si vyhodnocovaní algoritmus poradil na výbornou. Pro odlišení těchto dvou ptáků si pamatuju následující poučku: Hlas pěnice slavíkové zní, jako když se snaží člověk rychle mluvit. Pěnice černohlavá zpívá, jako kdyby se blázen pokoušel pískat.

Porovnání spektrogramů pěnice černohlavé a slavíkové
Porovnání spektrogramů pěnice černohlavé a slavíkové

Jako poslední uvedu příklad porovnání tří velmi odlišných zpěvů. V grafu vedle sebe je jasně patrné, jak který z ptáků zpívá. První z křivek patří pěnici černohlavé. Její hlas je výrazný a zvučný. Rychle mění frekvenci tónů a jeden její nápěv trvá déle než u ostatních ptáků.

Druhý hlas je míň zřetelný, klesající a znějící do ztracena. Takový jakoby chcípající ptáček. Tento hlas je typický pro budníčka většího.

Třetí nápěv je také tišší a pravidelně střídá dva tóny. Je trochu podobný sýkoře koňadře, ale frekvence zvuku je daleko vyšší a melodie je celkově klesající. Tento hlas patří králíčku obecnému.

Spektrogram pěnice černohlavá, budníček větší, králíček obecný
Spektrogram pěnice černohlavá, budníček větší, králíček obecný

Kniha se zvukovými záznamy

V roce 2021 vydalo Ottovo nakladatelství knihu Karla Šťastného a Antona Krištína Ottův obrazový atlas, ptáci Česka a Slovenska. Publikace obsahuje všechny druhy hnízdící na území bývalého Československa. Atlas je jedinečný v tom, že na fotografiích zachycuje ptáky obou pohlaví, různého věku, hnízda, barevné varianty, prostředí výskytu atd. Neomezuje se pouze na hezky vybarvené samce, jako v mnohé jiné příručky.

Ptáci Česka a Slovenska se zvukovými záznamy
Ptáci Česka a Slovenska se zvukovými záznamy

Každá dvojstrana věnovaná jednotlivým ptákům je doplněná QR kódem s odkazem na zvukový soubor. Z něj si přehrajete několikaminutový záznam různých vydávaných zvuků, jako zpěv samce, kontaktní hlasy, varování, pískání mláďat apod. Ke zpěvu není přidaný žádný komentář. K poslechu je vhodné mít už určitě předchozí znalosti a rozeznat alespoň základní zpěv samců.

Kapitola o brhlíku lesním se zvukovým záznamem ve formě QR kódu
Kapitola o brhlíku lesním se zvukovým záznamem ve formě QR kódu

Databáze ptačích hlasů Xeno-canto

Můj v pořadí už čtvrtý tip bude už pro pokročilejší posluchače. Na webu existuje databáze s názvem Xeno-canto. Obsahuje hlasy ptáků z celého světa, které postupně přidávají různí ornitologové.

Databáze ptačích hlasů Xeno-canto
Databáze ptačích hlasů Xeno-canto

K dispozici jsou různé typy zvuků, neomezují se na pouhý zpěv. Zvukový záznam si můžete stáhnout do počítače. Prohlédnout si můžete i grafické znázornění hlasu ve formě sonogramu.

Sonogram drozd zpěvný
Sonogram drozd zpěvný

Nevýhodou může pro někoho být text v angličtině. Vyhledávání je ale intuitivní a ptačí druhy je možné zadávat i v češtině.

Máte nutkání vyzkoušet si co nejdřív, o čem jste si právě přečetli? Pusťte si na počítači hlasy z Xeno-canto, na telefonu nainstalujte aplikaci BirdNET a zkuste mobilem analyzovat nahrané zvuky, které se ozvou z počítačových reproduktorů. Tato hračka vás dokáže zabavit na mnoho hodin.

Ornitolog na drátě

Ornitolog na drátě je živě vysílaný pořad České společnosti ornitologické. Záznam z těchto přednášek je k dispozici na Youtube. Díl nazvaný Určování ptáků na podzim se v jeho prostřední třetině velkou měrou věnuje poznávání našich běžných druhů podle kontaktních hlasů. Pořadem provází zkušení ornitologové Ondřej Belfín a Jakub Hlaváček.

Určování ptáků podle kontaktních hlasů se nevěnuje mnoho zdrojů. O to důležitější jsou komentáře obou aktérů, kteří zde poradí, podle jakých charakteristik si tyto krátké zvuky nejsnáze zapamatujeme.

Díl Ornitologa na drátě, který se velkou měrou věnuje i rozeznávání ptáků podle kontaktních hlasů

Kurz praktické ornitologie

Pokud byste rádi, aby vám někdo s výukou rozpoznávání ptačích hlasů pomohl, můžete se přihlásit například do kurzu praktické ornitologie. Ten pořádají každoročně v červnu v Orlických horách zkušení lektoři z České společnosti ornitologické. Výuka ptačího zpěvu je podstatnou součástí tohoto vzdělávání. Bližší informace najdete na ptacizahori.cz.

Kurz praktické ornitologie
Kurz praktické ornitologie

Od roku 2022 je možnost přihlásit se na odlehčenou verzi kurzu i s dětmi.

Ptačí dobrodružství
Ptačí dobrodružství pro děti a rodiče

Doplňující informace

Audio o pořadu Hlas pro tento den, z cyklu Příběhy rozhlasu

What is BirdNET? Stránky aplikace s jejími tvůrci. Obsahuje videa s demonstrací, jak systém funguje.

Identifikace ptačích hlasů pomocí aplikace BirdNET, video na Youtube

Nářečí strnadů, český projekt, který sleduje proměnlivost zpěvu strnada obecného po celém světě


Motivaci psát dál a doplnit web o další témata mi dodá vaše podpora:

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Související příspěvky