Jak zadávat údaje o výskytu ptáků do faunistických databází Avif a eBird?

Chodíte pozorovat ptáky a rádi byste sdělili ostatním, co zajímavého jste kde viděli? Za tímto účelem byly vytvořeny faunistické databáze. Kromě toho, že si jednoduše vytvoříte svůj elektronický zápisník, mohou být vaše zaznamenané údaje využity k mnoha dalším bohulibým účelům. Například:

 • dokumentace rozšíření ptačích druhů
 • změny početnosti druhů v čase
 • sledování migrace přes naše území
 • podklady pro ochranu ptáků a citlivých biotopů
 • využití ve správních řízeních
 • motivace pro ostatní, kam vyrazit do terénu
 • vzdělávání a osvěta méně zkušených uživatelů
 • komunikace mezi uživateli
 • pomoc s určením druhů od zkušenějších kolegů

Do databází se zaznamenávají nejen neobvyklá a raritní pozorování, ale i ta úplně běžná. Jak praví spolupracovníci České společnosti ornitologické: Každý pták se počítá!

V následujících odstavcích vám představím dvě nejčastěji používané databáze v Česku. První z nich je naše národní (Avif), druhou využívají lidé na celém světě (eBird).

Faunistická databáze Avif

Nejobsáhlejší databázi pozorování ptáků v Česku spravuje Česká společnost ornitologická (ČSO). Spuštěna byla v březnu 2010 ve verzi pro počítač a v roce 2015 i jako aplikace pro mobilní telefony. Obsahuje už několik milionů záznamů. Její fungování popisuje ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek v článku Každý pták se počítá!, který byl uveřejněn v časopise Naše příroda. Těm z vás, kteří rádi sledujete videa, doporučuji přednášku Vojtěcha Brlíka, který na konkrétních příkladech popisuje, k čemu jsou data v praxi využitelná.

Přednáška Vojtěcha Brlíka o využití databáze Avif

Avif slouží i jako úložiště pro data ze samostatných projektů. Najdeme v něm záznamy ze sledování čapích hnízd, mapování pro hnízdní atlas 2014 – 2017, liniového sčítání druhů LSD, monitoringu vodních ptáků a dokonce i mapování migračních tras netopýrů.

Avif na počítači

Počítačovou verzi najdete na odkazu birds.cz/avif. Databázi záznamů si mohou prohlížet i neregistrovaní uživatelé. Než jsem si vytvořila vlastní účet, několik let jsem sem také chodila pouze sledovat, co a kde se v mém okolí právě nachází. Registrace je potřeba pouze pro zadávání dat.

Co v Avifu najdete

Po přihlášení na úvodní stránce najdete aktuální zprávy admina. Další položka v menu – Pozorování – umožňuje prohlížení záznamů. Po kliknutí na odkaz se dostanete do seznamu nazvaném zajímavá pozorování. Tučně jsou zvýrazněná neobvyklá pozorování. Tyto záznamy vybral automat na základě naprogramovaného algoritmu pro kombinaci druhu, pozorovaného množství a termínu pozorování. Standardním písmem zapsaná data označil manuálně zadavatel, který chtěl touto cestou vypíchnout nějakou zajímavost pro ostatní uživatele.

Zajímavá pozorování v Avifu
Zajímavá pozorování v Avifu

V této části je možné také vyhledávat data. Třídit je můžete například podle druhu, pozorovatele, místa, data pozorování… Na ukázku jsem vyfiltrovala všechny zaznamenané sovy v okrese Trutnov v roce 2019.

Pozorování sov na Trutnovsku
Pozorování sov na Trutnovsku v roce 2019

Jak vkládat záznamy

Vkládání záznamů je snadné a intuitivní. V prvním kroku udáváme informace o termínu a místu pozorování. Zadávat můžeme jednotlivá pozorování, což je zpravidla údaj o zajímavém ptáku, kterého jsme potkali náhodně.

Z hlediska další využitelnosti dat je výhodné zapisovat kompletní seznamy. To je souhrn všech druhů, které jsme na dané lokalitě zaznamenali. V této části se také nachází možnost utajení citlivých dat. To může být například poloha hnízda nějakého vzácného druhu.

Zadávání dat do Avifu, krok 1/2
Zadávání dat do Avifu, krok 1/2

V druhém kroku přichází na řadu zadávání konkrétních ptáků a detailnějších informací o pozorování. Povinné pole je pouze Druh. Pozorování bude o to cennější, čím víc dalších kolonek vyplníme. Kdo umí fotit, může přidat i dokumentační fotku. Vhodná fotografie může usnadnit zkušenějším uživatelům pomoc s určením neznámého ptáka.

Zadávání dat do Avifu, krok 2/2
Zadávání dat do Avifu, krok 2/2

Osobní statistiky

Databáze nabízí pouze základní osobní statistiky – jak dlouho jsem uživatelem databáze, počet mých záznamů, množství druhů, kolikrát jsem byla za posledních 12 měsíců v terénu a několik dalších. Dříve byl k dispozici i žebříček pozorovatelů podle celkového počtu druhů. Bylo úsměvné sledovat, jaký boj probíhá na prvních místech. Někteří by byli schopni zadat i kokrhajícího kohouta, aby se v pořadí posunuli výše. Po zrušení statistik v Avifu přesunuli mnozí soutěživci pozornost na stránky klub300.cz, kde spolu soupeří oficiálně.

Osobní statistiky v Avifu
Osobní statistiky v Avifu

Výhody Avifu

 • Velké množství aktuálních dat z ČR
 • Využívá ho denně velké množství uživatelů
 • Záznamy z většiny samostatných projektů ČSO
 • Možnost zvýraznit zajímavá pozorování
 • Filtrace dat podle zadaných parametrů
 • Při přerušení vkládání dat si systém pamatuje i neuložené záznamy
 • Psaní komentářů k jednotlivým pozorováním
 • Oslovení ostatních uživatelů přes kontaktní formulář
 • Funkce utajení citlivých dat

Nevýhody Avifu

 • Dlouhé časové odezvy v termínech, kdy je on-line velké množství uživatelů (neděle večer). Případně se ve špičce nepodaří data vůbec vložit
 • Pouze základní osobní statistiky
 • Export vybraných pozorování včetně vlastních předpokládá zaplacení příspěvku na udržování databáze
 • Nevyužitelný pro nečesky mluvící uživatele
 • Chybí možnost zadání negativních pozorování (tedy že se na daném místě nevyskytovalo to, co jsme tam hledali)
 • Editace záznamů je možná pouze do 14 dní od zadání

Avif Mobile

Mobilní verze je elegantní zjednodušenou verzí této databáze. Osobně ji využívám téměř vždy, když jdu do terénu za účelem pozorování ptáků. Nejčastěji zadávám kompletní seznamy a díky ukládání dat přímo do mobilu mi odpadá domácí přepisování dat do počítače.

Aplikace je intuitivní a jednoduchá. Pojďme si projít screenshoty těch nejpoužívanějších obrazovek.

Avif Mobile

Při prvním spuštění aplikace je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo, které používáme v počítačové verzi Avifu. Při každém dalším spuštění si ho systém už pamatuje.

Dále zadáme, jaká data chceme ukládat. Pokud si vybereme možnost Vybraná pozorování, stačí zaznamenat minimálně jeden pozorovaný ptačí druh. Horní hranice není nijak omezena. Společným faktorem dat zadaných v tomto režimu je to, že výčet druhů na daném území není kompletní.

Kompletní seznam naopak obsahuje údaje o všech pozorovaných druzích.

Hodinovka by měla být využívána pro zadávání dat z jednotlivých „malých“ kvadrátů. Rozložení kvadrátů je možné nalézt na stránkách věnovaných Hnízdnímu atlasu, pro který byla tato metodika určena. Územím bychom měli procházet přesně jednu hodinu a projít všechny biotopy, které se na území nachází. Pokud jste začátečníci, tuto variantu zatím nepoužívejte.

Čapí hnízdo je mobilní alternativa ke stejnojmenné počítačové verzi. Využívá se k zapisování údajů o dění na hnízdech čápa bílého.

Avif Mobile

Zadávání pozorovaných druhů je velice jednoduché. Vybereme ze seznamu pozorovaného ptáka. Vyhledávání českých názvů funguje i bez diakritiky. Ostatní údaje jsou už nepovinné. Můžeme upřesnit počet sledovaných jedinců, věk, pohlaví a aktivitu.

Aktivita je pro větší přehlednost uvedena pouze zkratkovitě. Kompletní význam jednotlivých kódů si předem nastudujte např. v pokynech pro mapovatele Hnízdního atlasu.

Avif Mobile

Postupně zaznamenávané druhy se řadí jeden nad druhý. Při zadávání kompletního seznamu stačí jen přidávat další nalezené jedince dříve zadaného druhu dlouhým stiskem symbolu + za názvem ptáka.

Poklepáním na název ptačího druhu je možné měnit i další detaily ohledně pozorování, například hnízdní kategorii. Nebo doplnit fotku či poznámku.

Avif Mobile

Po ukončení zápisu seznamu druhů se proklikneme na obrazovku s údaji o naší vycházce. Zde upřesníme název lokality a časový údaj, kdy jsme pozorování prováděli.

Pokud máme aktivované určování polohy, telefon automaticky označí místo v mapě, kde jsme se záznamem začali. Přesnou polohu je možné ještě ručně zkorigovat. Pozor, je nutné mít stažené offline mapy. V opačném případě je potřeba po odeslání dat mapový údaj zkontrolovat v počítači.

Pro ty z nás, kteří nedisponujeme mobilními daty v telefonu, neprobíhá odeslání dat automaticky. Je třeba aplikaci znovu zapnout v dosahu wifi. V tento okamžik se data i bez našeho přičinění odešlou.

Celý záznam je možné editovat v počítači ještě 14 dní po jeho odeslání. Takto je například možné doplnit fotky po stažení z fotoaparátu.

Mezinárodní databáze eBird

Databázi na stránkách ebird.org jsem objevila v roce 2016 v době, kdy jsem začala mít potřebu ukládat někam data z pozorování na cestách do zahraničí. Provozuje ji americký institut Cornell Lab of Ornithology při Cornellově univerzitě ve státu New York.

V prvním roce jsem vložila do systému několik pozorování. Zadávání mi ale přišlo velice zdlouhavé a nekomfortní. Proto jsem se až do roku 2019 na tyto stránky nevrátila.

V roce 2019 jsem podnikla několik kratších sólo cest do přírody okolních států a začala jsem mít potřebu vyhledávat data o místních ptácích.K eBirdu jsem se tedy vrátila. Prostředí webu se od té doby výrazně změnilo k lepšímu a překvapila mě spousta nových funkcí.

Kam jet na mandelíky hajní? Do národního parku Kiskunság nedaleko Kecskemétu

O několik měsíců později jsem zjistila, že tuto platformu používají i ti nejzkušenější z mladé generace českých birdwatcherů. Tyto ročníky budou určovat, kam bude v budoucnu směřovat vývoj tohoto oboru. Proč je tedy nezkusit následovat? Dala jsem tedy eBirdu druhou šanci a zkusila zadat nějaká data.

Jak vkládat záznamy

Jako první je třeba určit místo pozorování. Nabízí se tři varianty: pomocí souřadnic, bodu v mapě nebo zvolením předem vytvořeného Hot Spotu. To je nějaká ornitologicky zajímavá oblast, kterou je možné snadno a jednoznačně definovat podle jednoduchého popisu. Například rybník, přírodní rezervace, vrchol hory… Nejhojněji je tato možnost využívána pro vodní plochy.

Zadávání dat na eBird - místo pozorování v mapě
Zadávání dat v eBirdu – místo pozorování na mapě

Následuje zadání termínu pozorování a dalších detailů.

Zadávání dat na eBird - detaily pozorování
Zadávání dat do eBirdu – detaily pozorování

Zadávání jednotlivých druhů je velmi snadné. Pro navštívenou oblast se mi automaticky generuje seznam ptáků, kteří v daném místě žijí. Stačí už jen zaškrtnout pozorované, případně k nim dopsat počty kusů. Důležité je taky zvolit, jestli se jedná o kompletní seznam všech pozorovaných druhů na této lokalitě.

Zadávání dat na eBird - pozorované druhy
Zadávání dat v eBirdu – pozorované druhy

Co v eBirdu najdete

Další funkce, která se mi líbí, je přehledné zobrazení sezónního výskytu druhů.

Výskyt ptačích druhů v průběhu roku
Výskyt ptačích druhů v průběhu roku

Pro vybraný konkrétní druh ptáka pak můžu snadno zjistit i průměrný počet pozorovaných jedinců v jednom záznamu v průběhu roku. Pokud tedy toužím zastihnout ptáky, kteří se na určitém území vyskytují jen v omezeném časovém období, je tato pomůcka jistě velmi vítaná.

Výskyt konkrétního druhu v průběhu roku

U vzácných druhů mám možnost zobrazit v mapě všechna pozorování. U běžných ptáků je k dispozici pouze pravděpodobnost výskytu v daném čtverci (viz mandelíci výše).

Jednotlivá pozorování dropa obojkového na Kanárských ostrovech
Jednotlivá pozorování dropa obojkového na Kanárských ostrovech

Další vychytávkou je tisková verze seznamu ptáků pro vybrané území. Doma si ho vytisknu a v terénu už jen zaškrtávám, co jsem viděla. Nebo ho jen použiju jako pomůcku pro domácí přípravu před cestou do zahraničí.

Zaškrtávací seznam k tisku pro jednotlivé oblasti
Zaškrtávací seznam pro jednotlivé oblasti, určený k tisku

Osobní statistiky

Osobní statistiky jsou v eBirdu daleko propracovanější než v Avifu. Pro velkou část uživatelů je to totiž velice žádaná funkce. Možná i ta nejdůležitější. Mně se tady zalíbila mapa, na které přehledně vidím, ze kterých zemí pochází mé záznamy. Červeným odstíny jsou označené státy s největšími počty pozorovaných druhů.

Počty pozorovaných druhů podle států
Počty pozorovaných druhů podle států

Vyfiltrovat můžu i všechny ptáky mnou pozorované. Já jich tu zatím moc nemám. Nemůžu tedy zatím zjistit, co všechno je možné ze záznamů získat. Data se dají stáhnout do souhrnné tabulky.

Přehled pozorovaných druhů

Soutěživí tvorové mají možnost porovnávat, jak si vedou v porovnání s ostatními. Statistiky zahrnují jak obyvatele zvoleného státu, tak přispěvatele z jiných regionů.

TOP 15 pozorovatelů v ČR
TOP 15 pozorovatelů v ČR v 2019

Výhody eBirdu

 • Zadávání dat z pozorování po celém světě
 • Záznamy o výskytu deseti a půl tisíce ptačích druhů
 • Víc než 100 milionů pozorování ročně
 • Druhové mapy rozšíření a seznamy ptáků, které je možné pozorovat v navštívené zemi
 • Při zadávání dat se zobrazí seznam potenciálních druhů, stačí doplnit počty spatřených jedinců
 • Pokročilá statistika vlastních pozorování
 • Množství fotek a nahrávek hlasů pro všechny druhy
 • Možnost kontaktu s lidmi ze zahraničí
 • Editace záznamů není časově omezená

Nevýhody eBirdu

 • Kvůli velkému množství různých funkcí je systém méně přehledný než Avif
 • Zdlouhavější a méně intuitivní zápis údajů
 • Chybí filtr dat podle různých kritérií
 • Překlad do české verze pouze pro základní funkce
 • Velmi nerovnoměrné rozložení dat podle atraktivity lokality
 • Zatím více rozšířený v Americe než v Evropě
Nerovnoměrnost v počtu pozorovaných druhů daná nestejným úsilím vkládání dat na celém území

Mobilní verze eBirdu

O existenci eBirdu na telefonu jsem do nedávna vůbec netušila. Když jsem se dočetla, že aplikace dokáže zaznamenávat procházenou trasu, rozhodla jsem se ji otestovat.

Mobilní verze eBird

Úvodní obrazovka nabízí možnost zvolit počáteční čas pozorování a aktivovat záznam trasy. Právě zaznamenávání prošlého úseku je ta funkce, která mě nejvíc zajímá.

Poklepu na Začít seznam a první testování v teple domova začíná.

Mobilní verze eBird

Aby aplikace správně fungovala, je nejdřív potřeba načíst sadu druhů pro území, kde máme v úmyslu ptáky pozorovat. Pro účely testování si prozatím vystačím s druhy pro Česko.

Mobilní verze eBird

V nastavení si můžu zvolit další detaily zobrazování informací na displeji.

Mobilní verze eBird

Prvotní domácí příprava se jevila nadějně. Ovládání vypadá jednoduše a oproti Avifu je zde pár vychytávek navíc.

Při nejbližší příležitosti vyrážím testovat ven. Narážím na první zádrhel. Mimo náš byt nemám připojení k wifi. I když mám zapnuté určování polohy, mobil souřadnice svého umístění během hodinové procházky nenachází.

Mobilní verze eBird

O pár dní později se naskýtá další šance aplikaci vyzkoušet. Otevírám ji už doma při zapnuté wifi. Systém se bez problému spouští a můžu zadávat.

Z možností řazení druhů jsem si vybrala variantu podle taxonomie. Možná to nebyla nejlepší volba a vhodnější by byl abecední seznam. U nás v podhůří totiž moc vodních ploch nemáme, a tak kachny a husy ze začátku seznamu zadávám spíš výjimečně.

Druhy, které můžu s velkou pravděpodobností potkat v okruhu asi 150 km, jsou v seznamu zapsány bez jakéhokoliv příznaku. Ptáci, které uvidím s malou pravděpodobností (i vzhledem k roční době), jsou označeni oranžovým kolečkem. Možnosti raritních pozorování pak kolečkem červeným.

Tento tahák se mi zamlouvá pro použití v cizině. Nemusím dopředu zjišťovat, které druhy navštívený stát obývají. Jen volím z předpřipravených možností.

Mobilní verze eBird

Zadávání druhů v češtině je pakárna. Názvy je potřeba psát s českou diakritikou. Fakt to zdržuje. A latinské tak dobře neumím, abych si troufla využívat jenom je.

Pro nalezený druh je možné zadat počet pozorovaných jedinců a hnízdní kategorii. Pokud nevím nebo nechci zadávat přesný počet ptáků, označím druh pouze písmenem X – přítomen. Všechny ostatní informace se dají zapsat pouze do poznámky.

Mobilní verze eBird

Možnosti zadání hnízdních kategorií jsou oproti Avifu mírně rozšířené. Jejich zkratky jsou odvozené od anglických názvů a po několikátém zadání nebude těžké si je zapamatovat.

Mobilní verze eBird

Zaznamenané druhy se mi zabarví tučně. Objeví se u nich počty kusů i zkratka hnízdní kategorie (kód, který udává, s jakou pravděpodobností pták na území hnízdí).

Při přidávání dalších jedinců už dříve pozorovaného druhu poklepu prstem na číslo a počet ptáků se o jednotku zvýší.

Mobilní verze eBird

Při ukončení pozorování mě aplikace varuje, že přestává zaznamenávat trasu. Se záznamem ale ve skutečnosti skončila už dávno. Údaj v záhlaví tvrdí, že jsem za hodinu a půl ušla jen 30 m.

Kompletní trasa se mi do mapy nenačetla při žádném ze tří pokusů. Další záznamy byly delší než prvních 30 m, ale i tak nedostačující.

Později jsem zjistila, že můj telefon není schopný nastavit záznam trasy na pozadí. Bude to chtít lepší hardware, až tento přístroj jednou doslouží.

Mobilní verze eBird

Na závěr mám možnost upravit trvání i délku trasy procházky. Do mapy už ale chybějící část trasy doplnit nedokážu.

Na rozdíl od Avifu uvádím až v této fázi, jestli je seznam ptáků kompletní či nikoliv. Někdy se v neznámém terénu špatně odhaduje předem, jak kompletní seznam budu schopná dát dohromady. Takže přidávám jeden plusový bod pro eBird.

Mobilní verze eBird

V posledním kroku narážím na další slabé místo aplikace. Musím zadat lokalitu. Vygenerovaná trasa v mapě nestačí. Jenže pokud nejsem v dosahu internetu, mám smůlu a nezadám nic. V telefonu nemám data ani u nás, natož třeba někdy při použití v zahraničí.

Systém je vhodný pro uživatele, kteří jezdí pravidelně na stejné lokality. Ty si přednastaví a pak z nich vždycky už jen jednu zvolí. Pro rybníkáře to bude jistě fajn. Pro mě ne, protože volím téměř vždy různé trasy vycházek. Hlavně do hor je tato funkce dost nepraktická.

Další nevýhodou systému je, že není možné žádnou vycházku v telefonu smazat. Všechny nepovedené testovací pokusy jsem byla nucena odeslat. Sprovodit ze světa jsem je mohla až doma na počítači.

Mobilní verze eBird

Mobilní verze nabízí dokonce i základní osobní statistiky. Ideálně budou k využití až po několika letech pravidelného zadávání dat.

Závěr

V nejbližší budoucnosti neopustím zapisování svých dat do Avifu. Systém je to sice jednoduchý, ale pro moji potřebu plně dostačující. A jednou za čas přispěju drobným bakšišem na jeho provoz, ať se jeho vývoj posune kousek kupředu.

Jsem ráda, že jsem se po delší odmlce vrátila i k eBirdu. Určitě ho budu používat v počítačové verzi a doplním všechny ty lelky, mandelíky, kolpíky a dropy, které jsem na potkala na svých cestách do zahraničí. K mobilní verzi se vrátím zase za pár let. Aplikace se inovují rychle a snad bude některá z novějších verzí pro můj telefon uživatelsky příjemnější.


Motivaci psát dál a doplnit web o další témata mi dodá vaše podpora:

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Související příspěvky