LSD v Trutnově

Kteří ptáci žijí v Trutnově? První výsledky liniového sčítání druhů

V roce 2018 jsem se zapojila do liniového sčítání druhů, které organizuje Česká společnost ornitologická. Pro tento nový způsob monitoringu ptáků jsem si vylosovala oblast středu Trutnova. Jak se takovéto pozorování provádí? Kteří ptáci se v této části města vyskytují nejčastěji? Pokračování textu Kteří ptáci žijí v Trutnově? První výsledky liniového sčítání druhů